Kết quả cuộc thi “Sách dài thành sách ngắn”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chúc mừng 2 em đại diện cho Đoàn trường THPT Nguyễn Công Trứ đạt giải trong cuộc thi ” sách dài thành ngắn” do huyện Đoàn Mộ Đức tổ chức.