972/SGDĐT-GDTrH ngày 24/04/2024 của Sở Giáo dục v/v HD bổ sung thực hiện truyển sinh trực tuyến vào lớp THPT năm học 2024-2025

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 972/SGDĐT-GDTrH ngày 24/04/2024 của Sở Giáo dục v/v HD bổ sung thực hiện truyển sinh trực tuyến vào lớp THPT năm học 2024-2025
Ngày ban hành 24/04/2024
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu 972/SGDĐT-GDTrH ngày 24/04/2024 của Sở Giáo dục v/v HD bổ sung thực hiện truyển sinh trực tuyến vào lớp THPT năm học 2024-2025
Xem văn bản Xem Online
Tải về