Số 84/KH-NCT ngày 24/05/2024 của trường THPT Nguyễn Công Trứ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 NĂM HỌC 2024-2025

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 84/KH-NCT ngày 24/05/2024 của trường THPT Nguyễn Công Trứ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 NĂM HỌC 2024-2025
Ngày ban hành 24/05/2024
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu Số 84/KH-NCT ngày 24/05/2024 của trường THPT Nguyễn Công Trứ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 NĂM HỌC 2024-2025
Xem văn bản Xem Online
Tải về