Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 1056/SGDĐT-GDTrH 01/06/2023 Công văn, Số 1056/SGDĐT-GDTrH ngày 01/6/2023 của Sở GD & ĐT V/v triển khai bồi dưỡng đại trà modul 6,7,8 qua hệ thống LMS cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông về thực hiện CTGDPT 2018
272- SGDĐT-GDTrH 20/02/2023 Công văn, V/V tổ chức dạy thực nghiệm Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 11
Số: 5521 /BGDĐT- GDTrH 21/12/2020 Công văn, Công văn Số: 5521 /BGDĐT- GDTrH về việc triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2020-2021
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017