• Trần Văn Hải
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng
 • 0914115590
 • tranvanhai@gmail.com
 • Đoàn Quốc Việt
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0917380867
 • quocvietnct@gmail.com
 • Phạm Ngọc Luyện
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0905507453
 • ngocluyennct@gmail.com